menu

Poskytování notářských služeb Prostějov

Poskytování notářských služeb Prostějov

Rodina, majetek a ochrana práv
Právnické osoby a podnikání
Ověřování a výpisy z rejstříků
Dědické právo

Dědické právo

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

  • Zřeknutí se dědického práva
  • Určení správce pozůstalosti
  • Dovětek
  • Závěť
  • Dědická smlouva

Pozůstalostní řízení

  • Sestavení inventáře na žádost svěřenského nástupce
  • Smlouva o zcizení dědictví
  • Projednání pozůstalosti

Rozvrhy řízení o pozůstalosti

Více informací na Notářské komoře České republiky