menu

Poskytování notářských služeb Prostějov

Poskytování notářských služeb Prostějov

Rodina, majetek a ochrana práv
Právnické osoby a podnikání
Ověřování a výpisy z rejstříků
Dědické právo

Právnické osoby a podnikání

Zakládání společností, družstev a jejich změny:

  • Založení obchodní korporace
  • Přizpůsobení a podřízení společnosti nové právní úpravě
  • Přeměny obchodních korporací
  • Dohoda společníků a akcionářů
  • Valná hromada

 

Rozhodnutí jediného společníka a akcionáře

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

Založení nadace a nadačního fondu

Změna stanov společenství vlastníků jednotek

Založení společenství vlastníků jednotek

Více informací na Notářské komoře České republiky