menu

Poskytování notářských služeb Prostějov

Poskytování notářských služeb Prostějov

Rodina, majetek a ochrana práv
Právnické osoby a podnikání
Ověřování a výpisy z rejstříků
Dědické právo

Ověřování

a výpisy z rejstříků

  • Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT
  • Zajištění důkazu
  • Osvědčení o předložení listiny
  • Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace
  • Ověření pravosti podpisu - legalizace

Více informací na Notářské komoře České republiky