menu

Poskytování notářských služeb Prostějov

Poskytování notářských služeb Prostějov

Rodina, majetek a ochrana práv
Právnické osoby a podnikání
Ověřování a výpisy z rejstříků
Dědické právo

Rodina, majetek

a ochrana práv

Převody majetku a úschovy

 • Úschova listin
 • Úschova peněz
 • Směnná smlouva
 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva

Ochrana věřitele

 • Protestace směnek
 • Zástavní smlouva
 • Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
 • Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Úprava spoluvlastnictví

 • Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví
 • Dohoda o odlišném režimu správy společné nemovité věci
 • Odklad vypořádání spoluvlastnictví
 • Dohoda o oddělení ze spoluvlastnictví

Manželské majetkové právo

 • Seznam listin o manželském majetkovém režimu
 • Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství
 • Předmanželská smlouva
 • Režim oddělených jmění
 • Rozšíření společného jmění
 • Zúžení společného jmění

Statut svěřenského fondu

Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích

Vzdání se plnění ze svěřenského fondu

Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti

Více informací na Notářské komoře České republiky